Engagerade medarbetare presterar bättre

Engagerade medarbetare har varit lite av ett trendigt begrepp under längre tid och något som kan upplevas som odefinierat flum. Hur kan man räkna hem ROI på engagerande aktiviteter? Vad leder engagemang till? Svaret är att engagemang är mer subtil än så och det man brukar räkna på är nivå av engagemang och affärsviktiga nyckeltal.

Dan Pontefract har hittat mycket intressant data från bl a Gallup och Aon Hewitt som visar resultatet av den här metoden. Gallup studien visar en positiv korrelation mellan medarbetarengagemang och kundnöjdhet, produktivitet och vinstnivåer. Vidare så syns det att medarbetaromsättning, -sjukdagar, arbetsplatsolyckor och kvalitetsfel minskade i de grupperna med högt engagemang.

gallupEngagementDrivesPerformance

Medarbetarengagemang är alltså central för förbättrade vinster, produktivitet och långsiktig framgång. Bättre arbetsplatser med gladare människor är ju ganska awesome det med.

, ,

About David

David är utbildad lärare och har arbetat med e-lärande och prestandahöjande åtgärder sedan 2000. Idag jobbar David med våra utbildningar och konsultationstjänster. Han gillar att att kavla upp ärmarna och finns ofta framför ett manus eller ett nytt eller gammalt produktionsverktyg.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Beteendestyrning fungerar inte i längden | nLearn - February 24, 2014

    […] Piskan ska ingjuta rädsla i medarbetarna vilket dämpa all lust till att samverka för företagets bästa. Och vill man få ut det bästa av sina medarbetare är rädsla för misstag inte på listan på vad som engagerar. […]

Leave a Reply