Grunderna i framgångsrika projekt

En förutsättning för en lyckad utbildningssatsning är att man mycket tidigt i projektet specificerar syfte och mål med insatsen. Varför ska utbildningen genomföras? Vad ska de lärande kunna efter utbildningen är genomförd? Vad är de övergripande affärsmålen? Och hur håller man projektet inom budget?

Vi börjar alltid våra projekt med en workshop där vi går igenom dessa frågor tillsammans med kunden. På workshopen deltar från nLearn manusförfattaren och projektledaren och från kunden vill vi att projektledaren och en eller flera relevanta ämnesexperter deltar. För att hålla workshopen effektiv bör antalet deltagare inte vara för många. Fyra till åtta personer är enligt vår erfarenhet ett bra antal.

Syftet med workshopen är att sätta lärmål för utbildningen, att tydligt avgränsa ämnet, att ge manusförfattaren god grundförståelse för ämnet och att bygga en grundstruktur för utbildningen. Lärmålen och utbildningen bör vara kopplade mot tydliga affärsmål, till exempel att se till att nyanställda blir produktiva så fort som möjligt eller att förändringen för en ny arbetsprocess kan införas utan problem.

Idealet är om vi en tid efter genomförd utbildningsinsats även får möjlighet att mäta hur dessa mål har påverkats.

Som förberedelse inför workshopen gör vi en grundstruktur så som vi uppfattat ämnet och kundens behov. Grundstrukturen har vi lagt in i ett mindmapverktyg som vi under workshopen använder oss av för att anteckna och visualisera för alla deltagare hur vi tänker och hur strukturen på utbildningen ser ut.  Under workshopen fyller vi på strukturen med mer kött på benen i flera nivåer, vi flyttar runt delar av utbildningen allt eftersom vi får större förståelse för målgruppens behov och ämnets karaktär och till slut har vi en bra struktur för utbildningen.

Att alla deltagare förstår och är överens om strukturen är oerhört kraftfullt och gör workshopen mycket effektiv eftersom alla får samma bild direkt. Vi försöker under workshopen specificera omfång för utbildningens olika delar, antingen i minuter eller i kurssidor. Detta gör att vi snabbt kan se om projektet börjar dra iväg i omfång både vad gäller i genomförandetid och projektets budget. Att hålla kursen så effektiv som möjligt är också en framgångsfaktor. Strukturen bildar sedan grund för manusförfattaren att utgå från när storyboardet ska skrivas, vilket är nästa steg.

Det finns ett stort antal program för mindmapping. Ett exempel är Mindjet MindManager men det finns även gratisprogram och webbaserade mindmapprogram. Det finns även mindmapprogram till både iPhone och Android. Vilket man väljer är mycket en fråga om tycke och smak.

Kom ihåg att grunden för en väl genomförd utbildningsinsats är ett tydligt syfte och tydliga affärsmål. Grunden för ett väl genomfört projekt är en effektiv avgränsning av ämnet som korresponderar mot utbildningsinsatsens syfte och mål och att kunden är delaktig i alla delar under hela projektet och förstår och godkänner alla leverabler.

Leave a comment

Statement of intent 2011

The world is moving at an ever faster pace. The demands on the workforce are changing almost daily. New technologies, new crises and new opportunities are some of the things that must be handled in order for businesses to stay alive. In the face of massive change, you must adapt or you will not survive. Adaptation in the 21st century is through learning. The other option is evolution, but we don’t have 10,000 years on our hands.

We at nLearn have been creating eLearning course for more than 10 years. Suffice to say we’re pretty good at it now. We have seen that the courses we have produced have been appreciated by the buyers and well used by the learners. We will always strive to improve our theoretical and practical knowledge to better serve the learners that are performing the work tasks. eLearning works for some people in some jobs. Here’s why:

There is a relationship between the nature of a persons work and the style of learning that will help them learn. The more complicated the work, the more “free” the learning opportunities have to be.

More complex work tasks also require more learner autonomy. A classroom based  course or regular eLearning will simply not cut it for the knowledge workers of today and tomorrow. They will follow the 70-20-10 rule where 70% of learning happens on-the-job, 20% through mentoring and feedback and only 10% of learning occurs through formal learning courses.

It was (I believe) Jay Cross whom minted the term “knowledge workers”. In his book “Informal learning“, he defines them as “people who know more than their managers”. If they know more than their managers – how can management decide what’s best for them to learn? The best thing for management to do in many cases is simply to get out of the way while providing the right tools to encourage the sort of learning and performing that will naturally occur anyway.

During 2011, nLearn will grow to support learners att all levels – giving our customers increased performance, decreased employee turnover, decreased costs and increased profits. Stay tuned to this blog to see exactly how we can help you to let this happen.

Leave a comment