Archive | engagemang RSS feed for this section

Beteendestyrning fungerar inte i längden

Det kanske är uppenbart till dig som läser detta att beteendemodifikation genom belöning för korrekt beteende eller straff för det som inte är önskvärt är lite … gammalmodigt. Min känsla är att det har fungerat upp till en punkt men är mer av ett trubbigt instrument än något kritiskt som alla ledare ska behärska för att få sin vilja igenom.

carrot stick

Men morot och piskan är något som tas regelbundet upp som sätt att styra människor.

Utgångspunkten är helt enkelt en förenkling av hur vi människor är. Det diskuteras i samband med säkerhet på arbetsplatser i en artikel här.

Trubbigheten i metoden ser man genom att beteendemodifikation slår fel – som den unge Albert som skulle ha blivit rädd för vita råttor men blev istället panikslagen av alla små vita fluffiga föremål.

Nästa punkt är att man måste belöna mer och mer över tid – förväntningarna blåses upp ju mer de används. Om en trisslott skulle fungera idag som belöning, nästa år måste det bli 5st för att uppnå samma effekt. Och det blir dyrt i längden.

Det är lite som vi försöker undvika hemma: mutor för att få barnen att göra som vi vill just då. Det funkar några gånger innan barnen börjar se det som en förhandlingspunkt eller en rätt att de sak få något för att hjälpa till istället för att hjälpa till för att det är trevligt att tillbringa tid tillsammans istället för med sin telefon. Till exempel.

Det är just det som är slutklämmen och som leder till mer önskvärd beteende på längre sikt: vi gör det om vi VILL det. Om medarbetarna kan tillsammans bestämma att så vill vi ha det så blir det en kollaboration med gemensamma mål runt t ex säkerhetsarbete eller en ny projektmetodik.

Piskan ska ingjuta rädsla i medarbetarna vilket dämpa all lust till att samverka för företagets bästa. Och vill man få ut det bästa av sina medarbetare är rädsla för misstag inte på listan på vad som engagerar.

 

Engagerade medarbetare presterar bättre

Engagerade medarbetare har varit lite av ett trendigt begrepp under längre tid och något som kan upplevas som odefinierat flum. Hur kan man räkna hem ROI på engagerande aktiviteter? Vad leder engagemang till? Svaret är att engagemang är mer subtil än så och det man brukar räkna på är nivå av engagemang och affärsviktiga nyckeltal.

Dan Pontefract har hittat mycket intressant data från bl a Gallup och Aon Hewitt som visar resultatet av den här metoden. Gallup studien visar en positiv korrelation mellan medarbetarengagemang och kundnöjdhet, produktivitet och vinstnivåer. Vidare så syns det att medarbetaromsättning, -sjukdagar, arbetsplatsolyckor och kvalitetsfel minskade i de grupperna med högt engagemang.

gallupEngagementDrivesPerformance

Medarbetarengagemang är alltså central för förbättrade vinster, produktivitet och långsiktig framgång. Bättre arbetsplatser med gladare människor är ju ganska awesome det med.