Archive | Produktion RSS feed for this section

Articulate Storyline med html5 export

Articulate har en ny produkt under utveckling  – Storyline. Listan av saker det klarar av inkluderar skärminspelning, interaktivitet och scenarios med många möjliga slut (branching scenarios). Och det importerar fortfarande PowerPoint, vilket ju är bra för snabb grundutveckling eller vidareutveckling av befintliga material. Kort sagt är det en drömkorsning av Captivate, Articulate och Lectora som är i princip industriledande inom sina segment.

Articulate ändrade mycket när de lanserade sitt PowerPoint-till-Flash konverteringsverktyg. Det är Articulate som tog rapid eLearning till de breda massorna, och tillsammans med deras best-of-class community elearningheroes.com, är det en bra kombo med många fans. Det finns annat man måste tänka på också med rapid produktioner, det kan du läsa om här.

Som deltagare i beta-testandet av Storyline, kan jag säga att verktyget levererar på alla plan och fler därtill. Beta-testandet har pågått sedan sent 2011 och  inte förrän nu har de visat upp en del av funktionaliteten – det för HTML5 och iOS export.

Det släpptes i fredags och levererar nästan allt som var utlovat. Det är ett stort steg att få sådan komplext funktionalitet att fungerar utan problem och de har lyckats bra med nästan allt.

På iPaden kan man köra kurser som html5 i Safari eller i Articulate Mobile Player. Det förre ger en rätt bra upplevelse om det inte är mycket media i en kurs. Browsern begränsar en del av möjligheterna som i övrigt spelar upp felfritt. Det är appen som förordas för en bra upplevelse och om man laddar ner innehållet först är det hur smidigt som helst. Appen öppnar också upp för mobilt dra och släpp, att navigera genoma att dra fingrarna och att göra innehållet till helskärm.

Här finns ett exempel jag gjorde lite snabbt: länk

Och ett exempel från Articulate här: länk

Allt som allt är detta ett stort steg framåt för Storyline som skulle kunna bli omvälvande för många. Datum för release har inte satts ännu men det känns ganska nära. Articulate säger att det kommer kosta runt US$1,000.

Och som tack för att du läste så här långt, en liten gåva: jag har gjort en översättning av gränssnittsfilen till svenska. Om du vill ha den (kostnadsfritt!) är det bara att säga till.

 

EDIT: Storline är släppt nu och du kan läsa mer här. Priset var något högre än jag sa ovan – från ca $1400.

Vad är Rapid eLearning?

Rapid e-learning är ett sätt att bygga och distribuera e-kurser både snabbt och billigt. PowerPoint står ofta i grunden och med tilläggsprogram som exempelvis Articulate kan man exportera ut en presentation till Flash-format. Man kan också programmera in animationer, interaktivitet och testfrågor.

De stora fördelarna med programmen för rapid e-learning är att de ofta är väldigt enkla att använda och man behöver därmed inte köpa in dyra och komplicerade verktyg när man bara behöver något enkelt.  Produktionen kan nämligen, med rätt arbetssätt, skötas helt in-house. Detta är målet för många som därmed fångar upp och distribuera kunskapen som finns bland de anställda.

Som med alla typer av utbildningar ska man börja med att tydligt specificera vilka läromål som kursen ska uppfylla. Det är en förutsättning för att kunna avgöra hur komplex kursen behöver vara och vilken form den ska ha – klassrum, e-learning eller rapid e-learning.

De tydliga inlärningsmålen underlättar också för ämnesexperten som ska skriva kursmanus att avgränsa ämnet till ett kärnfullt innehåll. Ett neutralt bollplank kan vara mycket nyttigt i de tidiga faserna av en produktion för att sätta gränserna. Risken för att kursen ska bli en informationsdumpning minskar och med enkla knep ger man ett klart och tydligt budskap.

Saker att tänka på:

Grunderna i framgångsrika projekt

En förutsättning för en lyckad utbildningssatsning är att man mycket tidigt i projektet specificerar syfte och mål med insatsen. Varför ska utbildningen genomföras? Vad ska de lärande kunna efter utbildningen är genomförd? Vad är de övergripande affärsmålen? Och hur håller man projektet inom budget?

Vi börjar alltid våra projekt med en workshop där vi går igenom dessa frågor tillsammans med kunden. På workshopen deltar från nLearn manusförfattaren och projektledaren och från kunden vill vi att projektledaren och en eller flera relevanta ämnesexperter deltar. För att hålla workshopen effektiv bör antalet deltagare inte vara för många. Fyra till åtta personer är enligt vår erfarenhet ett bra antal.

Syftet med workshopen är att sätta lärmål för utbildningen, att tydligt avgränsa ämnet, att ge manusförfattaren god grundförståelse för ämnet och att bygga en grundstruktur för utbildningen. Lärmålen och utbildningen bör vara kopplade mot tydliga affärsmål, till exempel att se till att nyanställda blir produktiva så fort som möjligt eller att förändringen för en ny arbetsprocess kan införas utan problem.

Idealet är om vi en tid efter genomförd utbildningsinsats även får möjlighet att mäta hur dessa mål har påverkats.

Som förberedelse inför workshopen gör vi en grundstruktur så som vi uppfattat ämnet och kundens behov. Grundstrukturen har vi lagt in i ett mindmapverktyg som vi under workshopen använder oss av för att anteckna och visualisera för alla deltagare hur vi tänker och hur strukturen på utbildningen ser ut.  Under workshopen fyller vi på strukturen med mer kött på benen i flera nivåer, vi flyttar runt delar av utbildningen allt eftersom vi får större förståelse för målgruppens behov och ämnets karaktär och till slut har vi en bra struktur för utbildningen.

Att alla deltagare förstår och är överens om strukturen är oerhört kraftfullt och gör workshopen mycket effektiv eftersom alla får samma bild direkt. Vi försöker under workshopen specificera omfång för utbildningens olika delar, antingen i minuter eller i kurssidor. Detta gör att vi snabbt kan se om projektet börjar dra iväg i omfång både vad gäller i genomförandetid och projektets budget. Att hålla kursen så effektiv som möjligt är också en framgångsfaktor. Strukturen bildar sedan grund för manusförfattaren att utgå från när storyboardet ska skrivas, vilket är nästa steg.

Det finns ett stort antal program för mindmapping. Ett exempel är Mindjet MindManager men det finns även gratisprogram och webbaserade mindmapprogram. Det finns även mindmapprogram till både iPhone och Android. Vilket man väljer är mycket en fråga om tycke och smak.

Kom ihåg att grunden för en väl genomförd utbildningsinsats är ett tydligt syfte och tydliga affärsmål. Grunden för ett väl genomfört projekt är en effektiv avgränsning av ämnet som korresponderar mot utbildningsinsatsens syfte och mål och att kunden är delaktig i alla delar under hela projektet och förstår och godkänner alla leverabler.