Vårt erbjudande

Det finns flera sätt att uppnå målet av förbättrad prestanda på arbetet.

Vi kan ta ett helhetsgrepp på er utbildningsverksamhet för att skapa nya, eller förbättra era befintliga, metoder. Vi kan ta er från där ni är nu till en agil lärkultur. Vill du höra mer om hur sociala medier kan påverka era medarbetare och affärer? Hur delad kunskap leder till ökad innovationsförmåga? Hur ni ska ta er bort från de dyra klassrumsutbildningarna? Kika på konsultation.

Vårt team på nLearn kan också skapa utbildningar åt er. Från en introduktionsutbildning för nyanställda till en kurs i processarbete eller en programvara, vi vet vad som engagerar och vad som fungerar. Du hittar mer information i produktion.

Ni kan också göra det. Med våra utbildningar kan du utveckla personer inom företaget att själva sköta produktion och leverans av lärmaterial. Från analys av ert verkliga behov till att lägga den sista touchen till material som er egna experter har tagit fram – vi kan visa och stötta er i alla lägen.