Produktion

Vi producerar e-learning i nära samarbete med våra kunder för att uppnå största effekt på organisationen.

Vår produktionsmetod är vår kvalitetssäkring. Den finns för att säkra att vi på bästa sätt möter de pedagogiska och innehållsmässiga krav som ställs. Den finns också för att vi ska säkra leveransen tekniskt. Det spelar ingen roll hur väl ett projekt flyter och hur engagerande och pedagogisk en utbildning är om den inte fungerar tekniskt när den släpps ut till användarna.

Vi arbetar i nära samarbete med kundens projektgrupp med att ta fram syfte och målbeskrivning för utbildningen. Detta är det som styr vad som ska vara med i utbildningen. Vi har en eller flera workshops där vi tillsammans tar fram utbildningens struktur, knådar idéer och vi ställer mycket frågor för att förstå ämnet.

Efter workshopen kan vi ta fram ett storyboard som är utbildningens ritning. När denna är klar och godkänd börjar vi skriva manus som sedan ligger till grund för produktionen och innehåller alla texter och beskrivningar av grafik och övningar.

Vi har vår egen produktionsmetod som bygger på vårt egenutvecklade verktyg men vi har också erfarenhet av de flesta större produktionsverktyg, som t ex Articulate, eStudio, Lectora och Captivate. Dessutom är vi experter på Flash, i alla fall David.

Under projektets gång håller vi kunden uppdaterad hela tiden bland annat genom täta progressrapporter. Vi håller ordning med hjälp av tidplaner, projektspecar och andra dokument.