Tag Archives: connectivism

Hur du utvecklar dig själv utan formell utbildning

Del 1 i den här serien finns här.

Det kommer att bli mer och mer att skol-/högskoleutbildningar inte håller jämna steg med utvecklingen in samhället. Nya jobb och nya branscher skapas på kort tid där nya möjligheter dyker upp. Och vad är det för jobb som kommer att finnas imorgon eller om fem år? Det kan vi inte föreställa oss ännu.

 

Lägg därtill att automatiseringen kommer att ta allt fler enkla jobb och det kan bli svårt för folk dels att behålla jobbet och dels att hitta ett nytt. Som Ross Dawson uttrycker det: “in a connected world, unless your skills are world-class, you are a commodity.” Harold Jarche säger liknande: “labor is replaceable, talent is not“.

Vad kan man då göra för att se till att man är en uppskattad talang som inte ses förbi?

Det handlar om ständigt lärande och bevisföring av det man gör.

Lärande måste ske ständigt. Det räcker inte med att lära något på en kurs för att sedan kunna använda sig av det. Kunskap måste hållas fräsch och uppdateras. Där kommer ditt personal learning network eller PLN. Det är där du kan söka information, åsikter och bolla idéer. Lärande genom ett PLN blir då ett exempel på connected knowledge. Ett PLN blir då en del av det som Harold Jarche kallar Personal Knowledge Management (PKM) och fungerar på alla steg av Seek-Sense-Share ramverket som han har utvecklat.

Bevisföring kan i det här fallet också kallas öppna reflektioner eller lärande i publik. Reflektion är en extremt viktig del av lärandet och det som alla använder oavsett om dem tänker på det eller inte. Med mer medveten reflektion genom att diarieför tankar kan man externalisera dessa tankar och på så sätt utveckla dem ytterligare. Om en diskussion skulle uppstå har man ännu mer möjlighet att reflektera kring idéerna som presenterades. En blogg är ett utmärkt sätt att göra det på. Facebook kan också användas om man är med i intressanta grupper. LinkedIn är kanske det som är närmast flest människor i Sverige – många intressanter grupper, inlägg som inte är begränsade i antal tecken och många användare. Twitter, Google+, LinkedIn, Google Reader och Facebook är mina val för att samla intryck från omvärlden.

Det är egentligen Seek-Sense-Share som kan bli ramverket för bevisföringen om man gör det publikt. Genom Seek-Sense-Share inom ramverket för PKM kan man lära sig nya saker och om man diarieför aktiviteten så bygger du en online portfölj av din egen utveckling.

När du kan visa upp att:

 • du har intresse av att lära dig
 • du vill och kan ta hand om din egen kompetensutveckling
 • du deltar i andras utveckling också
så blir du mycket mer intressant att behålla eller anställa!
Hur samlar du intryck från omvärlden? Brukar du addera värde till retweets eller Facebook delningar?

 

 

Connectivism and Connective knowledge

This is the name of a Massive Online Open Course (MOOC) devised and hosted by Stephan Downes and George Siemens, two of the sharpest academic minds working with learning. The course is a 12 week program looking at the the newest (anno 2005) learning theory – connectivism. As the name suggests, the theory is concerned with learning and knowledge created and used by connected people.

I have enrolled on the course and will be using this blog to contribute my thoughts to the other participants.

The interesting thing about the theory is that it is really focused, and indeed born out of thoughts about learning in connected, collaborative organisations. This is in contrast to behaviourism, cognitivism and constructivism which must be reworked in order to be applicable in the hyperconnected organizations of today.

Siemens summarises the main characteristics in the following list:

Principles of connectivism:

 • Learning and knowledge rests in diversity of opinions.
 • Learning is a process of connecting specialized nodes or information sources.
 • Learning may reside in non-human appliances.
 • Capacity to know more is more critical than what is currently known
 • Nurturing and maintaining connections is needed to facilitate continual learning.
 • Ability to see connections between fields, ideas, and concepts is a core skill.
 • Currency (accurate, up-to-date knowledge) is the intent of all connectivist learning activities.
 • Decision-making is itself a learning process. Choosing what to learn and the meaning of incoming information is seen through the lens of a shifting reality. While there is a right answer now, it may be wrong tomorrow due to alterations in the information climate affecting the decision.

The theory also strikes a bell with how I learn myself since I started using Twitter. Hyperconnectivity offers so many connections and opinions, one can actually start learning at the speed of business.

What resources do you use to learn in order to perform better at your job?