Tag Archives: design

Vad är Rapid eLearning?

Rapid e-learning är ett sätt att bygga och distribuera e-kurser både snabbt och billigt. PowerPoint står ofta i grunden och med tilläggsprogram som exempelvis Articulate kan man exportera ut en presentation till Flash-format. Man kan också programmera in animationer, interaktivitet och testfrågor.

De stora fördelarna med programmen för rapid e-learning är att de ofta är väldigt enkla att använda och man behöver därmed inte köpa in dyra och komplicerade verktyg när man bara behöver något enkelt.  Produktionen kan nämligen, med rätt arbetssätt, skötas helt in-house. Detta är målet för många som därmed fångar upp och distribuera kunskapen som finns bland de anställda.

Som med alla typer av utbildningar ska man börja med att tydligt specificera vilka läromål som kursen ska uppfylla. Det är en förutsättning för att kunna avgöra hur komplex kursen behöver vara och vilken form den ska ha – klassrum, e-learning eller rapid e-learning.

De tydliga inlärningsmålen underlättar också för ämnesexperten som ska skriva kursmanus att avgränsa ämnet till ett kärnfullt innehåll. Ett neutralt bollplank kan vara mycket nyttigt i de tidiga faserna av en produktion för att sätta gränserna. Risken för att kursen ska bli en informationsdumpning minskar och med enkla knep ger man ett klart och tydligt budskap.

Saker att tänka på: