Tag Archives: mlearning

mLearning: bättre utan appar

Många företag har tagit fram små dedikerade program, s.k. appar, till sina kunder och även till sina medarbetare. De är väldigt användbara och nyttjar ofta många av de fördelar som kommer med smartphones, som till exempel karttjänster eller kamera. De har fina gränssnitt och är smidiga att använda.

Men de är också mycket exkluderande.

De funkar givetvis utmärkt för de kunder och medarbetare som har smartphones med rätt operativsystem. Men den som har fel sorts telefon missar alla de tjänster och möjligheter som kommer med appen. Till en viss gräns kan det funka OK också för interaktion med kunder – de har alltid olika profiler och svarar på marknadsföringsstrategier på olika sätt.

Mobila enheter kan också användas internt för lärande och kommunikation. Om företaget inte bestämmer vilka smartphones sina anställda får använda måste man plötsligt producera appen för 3 eller 4 olika operativsystem. Det fördyrar hela projektet både till utveckling och vid uppdateringar. Att producera en intern informationsapp till bara en plattform är inte heller ett alternativ eftersom det skulle exkludera många användare. Detta gör att de flesta appar blir till enbart för kundernas räkning.

Det måste inte vara på det sättet.

För man kan leverera information och tjänster via en vanlig webbsida. Eller nästan som en vanlig webbsida. För man måste tänka annorlunda när man designar för mobila enheter. När analysen är gjord (för din mobila lärstrategi ska väl också följa affärsmålen?) och designen är färdig har man flera fördelar. Framförallt är det enklare att inte behöva utveckla flera olika appar för att täcka alla inom målgruppen. Det innebär inte heller årliga tilläggsavgifter till en tredje part för företagsintern distribution. Åtkomst kan förstås styras med enkla medel så att inte känslig information kommer ut.

Så när du funderar över hur dina medarbetare eller kunder ska kunna ha tillgång till ditt innehåll på alla sina enheter, tänk på den mobila webben. Då når du alla på en gång.